Structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Statistică Dolj

 

       Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj este organizată şi funcţionează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 şi 546/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului  Naţional  de  Statistică.

        Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj are următoarea structură organizatorică :

    • Serviciul de producţie statistici economice
    • Serviciul de statistici sociale şi tehnologia informaţiei
    • Serviciul de analize, studii, publicaţii şi statistici teritoriale
    • Compartimentul de coordonare anchete, gestionare resurse umane şi contabilitate, control intern managerial 

        Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj este subordonată Institutului Naţional de Statistică şi are relaţii de colaborare cu toate direcţiile regionale / judeţene de statistică din tară , direcţiile generale / direcţiile din Institutul Naţional de Statistică.

        De asemenea, are relaţii de colaborare cu organele administraţiei publice locale şi cu serviciile deconcentrate ale administraţiei publice centrale.