Conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică Dolj

Director executiv
Ec. Carmen Isabelle Ispas – Agenda conducerii  tel: 0251/533725
e-mail: carmen.ispas@dolj.insse.ro
Serviciul de producţie statistici economice
tel: 0251/534744, 0251/534258
e-mail: tele@dolj.insse.ro
Serviciul de statistici sociale şi tehnologia informaţiei
Ing. Silviu Stancovici, şef serviciu tel: 0251/532172
e-mail: tele@dolj.insse.ro
Serviciul de analize, studii, publicaţii şi statistici teritoriale
Ec. Carmen Dragomir, şef serviciu tel: 0251/533960
e-mail: tele@dolj.insse.ro
Compartimentul de coordonare anchete, gestionare resurse umane şi contabilitate, control intern managerial
tel: 0251/532374
e-mail: tele@dolj.insse.ro

 

Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj este condusă de un director executiv şi de un director executiv adjunct.

Directorul executiv conduce întreaga activitate a Direcţiei Judeţene de Statistică Dolj şi reprezintă direcţia în raporturile cu organele administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţiile din ţară şi din străinătate.

În aplicarea prevederilor legale, directorul executiv emite decizii, stabilind măsurile necesare pentru realizarea acestora.

Directorul executiv şi cel adjunct asigură conducerea operativă a Direcţiei Judeţene de Statistică Dolj.

Conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică Dolj, organ consultativ pe lângă directorul executiv, are următoarea componenţă:

a) Directorul executiv – preşedinte

b) Director executiv adjunct

c) Şefi de serviciu

Conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică Dolj se întruneşte de câte ori situaţia concretă o cere, sub conducerea directorului executiv, pentru dezbaterea problemelor importante privind activitatea Direcţiei Judeţene de Statistică Dolj şi îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de lucru. La lucrările conducerii Direcţiei Judeţene de Statistică Dolj pot fi cooptaţi în caz de nevoie şi alţi specialişti din direcţie şi / sau din alte domenii de activitate (administraţie locală, universităţi etc.).